21 Mart 2018 Çarşamba   08:03
    
Çocuklara tevhid nasıl öğretilir?
İSLAMİ KONULAR  

Çocuklara tevhid nasıl öğretilir?

Mayıs 10 2017 - 18:50
544
0

İslami hassasiyete sahip ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri de çocuklara tevhidi nasıl öğretecekleri konusudur. Aileler için oldukça önemli olan bu konuda bir yazı çalışması hazırlandı.

İşte o yazı:

Hamd Allah’a olsun. Salat ve selam Allah Resulü’nün, ailesinin, sahabesinin ve onu dost edinenlerin üzerine olsun. Bundan sonra;

Medreseler, hocalar ve mescitler çocuklarımıza baslangıç olarak her seyden önce Kur’an’ın ve tilavet hükümlerinin ezberletilmesi hususunda egitimlerinde gayret gösterdiler. Allah’u Teâlâ’nın aziz kitabının degeri ve ögrenmenin ve ögretilmesinin önemiyle beraber terbiye ve egitimdeki en dogru yol; Dinin temelleriyle baslamak ve Kur’an’ı Kerim’in ve tilavet esaslarının ezberletilmesinden önce Fatiha suresiyle beraber kısa surelerin ezberletilmesi ve ögretilmesidir.

Bu yol, Nebi’nin (sav) ve O’ndan sonra gelen sahabesinin de takip ettigi dogru yoldur.

Cundub bin Abdullah El-Beceli’den (ra) söyle dedigi rivayet edilir: “Biz, ergenlik çagına yaklasmıs bir grup genç, Allah Resulü (sav) ile beraberdik. Kur’an’ı ögrenmeden önce imanı ögrendik. Sonra da Kur’an’ı ögrendik. Kur’an sayesinde imanımız daha da arttı.” [Sahih Hadis, Ibn-i Mace ve digerleri rivayet etti].

Eger çocuk akideyi, tevhidi ve dinin en önemli esaslarını ögrenmis ve namazını eda edebilecek sekilde Kur’an surelerinden ezberlemis ise yüce Kur’an’ı ögrenmeye ve ezberlemeye baslamasında bir beis yoktur. Nitekim o ilimlerin en sereflisi ve en yücesidir. Onu ögrenen ve ögreten ise insanların en hayırlısıdır.

Bizler de Imam Muhammed bin Abdulvehhab’ın bu konu hakkındaki degerli bir risalesine göz attık. Imam, bu risalesinde çocukların delikanlılık ve talebeliklerinin baslangıç döneminde ögrenmesi gereken en önemli seyleri şöyle zikretmektedir:

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a olsun. Salat ve selam gönderilmislerin önderinin, ailesinin ve tüm sahabesinin üzerine olsun.

Bundan sonra; Bu, bir insanın çocuga kuranı ögretmeden önce ögretmesi gereken faydalı bir risaledir. Ta ki; Islam fıtratı üzerine olgun bir insan ve iman yolunda güzel bir muvahhid olsun. Bu risaleyi soru cevap seklinde hazırladım:

Soru 1 – Sana Rabbin kimdir diye sorulursa?

Cevap: De ki: Benim Rabbim Allah’tır.

Soru 2 – Rabbin anlamı nedir?

Cevap: De ki: mülk sahibi olan, kendisine ibadet edilen ve yardım istenilendir. Allah, tüm yarattıkları üzerinde ulûhiyet ve ubudiyet sahibidir.

Soru 3 – Rabbini neyle tanırsın diye sorulursa?

Cevap: De ki; O’nu ayetleri ve mahlukatlarıyla tanırım. Gece, gündüz, günes ve ay onun ayetlerindendir. Gökyüzü, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar ise onun mahlûkatlarındandır. Buna delil ise Allah’u Teâlâ’nın su sözüdür: “Süphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün yaratan ve Ars’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, günesi, ayı ve bütün yıldızları da buyruguna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın sanı yücedir.” [Araf, 54]

Soru 4 – Allah seni niçin yarattı diye sana sorulursa?

Cevap: De ki: Tek ve ortagı olmayan Allah’a ibadet, emrettiklerini yerine getirmede ve nehyettiklerini de terk etmede ona itaat etmek için. Nitekim Allah’u Teâlâ söyle buyurmaktadır: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” [Zariyat, 56]

Ve yine Allah’u Teâlâ söyle buyurmaktadır: “Kim Allah’a ortak kosarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıstır. Onun barınagı da atestir.” [Maide, 72]

Sirk: Allah’ın dısında baska birine dua etmek, istekte bulunmak, ondan korkmak, ona tevekkül etmek, sevgi beslemek ve bunun dısındaki diger ibadetlerde O’na denk tutmaya denir.

Ibadet: Allah’ın sevdigi ve razı oldugu, açıktan ve gizliden yapılan sözlerin ve amellerin tümünü içine alan isimdir. Bunlardan biri de duadır. Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Mescidler süphesiz Allah’ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye dua etmeyin.” [Cin, 18]

Allah’ın dısında baska birine dua etmenin küfür oldugu ile ilgili delil sudur: Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Kim, hakkında hiçbir delili olmadıgı hâlde Allah ile birlikte baska bir ilaha dua ederse, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Süphesiz kâfirler asla kurtulusa eremezler.” [Mü’minun, 117]

Allah’u Teâlâ’nın buyurdugu gibi dua, ibadet çesitlerinin en büyüklerindendir. “Rabbiniz söyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, asagılık olarak cehenneme gireceklerdir.” [Mü’min, 60]

Sünen’de Enes’ten (ra) merfu olarak söyle rivayet edilmistir: “Dua ibadetin özüdür.”

Allah’u Teâlâ’nın kullarına ilk farz kıldıgı sey; taguta küfretme ve Allah’a imandır.

Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Andolsun ki; biz, ‘Allah’a kulluk edin ve Tâgut’tan sakının’ diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik.” [Nahl, 36]

Tagut: Allah’ın dısında ibadet edilene, seytana, kâhine, müneccime, Allah’ın indirdiginin dısında baska seylerle hükmedene ve hakkın dısında tabi olunan ve itaat edilen her seye denir.

Allame Ibn-i Kayyım (r) söyle dedi: Tagut, kulun haddini asmasına vesile olan her ibadet edilen, tabi olunan veya itaat olunan seydir.

Soru 5 – Dinin nedir diye sana sorulursa?

Cevap: De ki: Dinim Islam’dır.

Islam’ın AnlamıTevhidle Allah’a teslim olmak, ona itaatle boyun egmek, Müslümanları dost ve kâfirleri ise düsman edinmek demektir.

Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Süphesiz Allah katında din Islâm’dır.” [Ali Imran, 19]

Ve yine Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Kim Islâm’dan baska bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecektir.” [Ali Imran, 85]

Sahih olarak Nebi’den (sav) söyle dedigi rivayet edildi: “Allah’tan baska hak ilah olmadıgına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduguna sehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve eger gücün yeterse hac etmendir.”

Lailaheillallah’ın ManasıAllah’ın dısında kendisine ibadet edilen hiçbir hak mabud yoktur.

Nitekim Allah’u Teâlâ söyle buyurmaktadır: “Hani Ibrahim, babasına ve kavmine söyle demisti: ‘Süphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzagım. Ben yalnız beni yaratana kulluk ederim. Çünkü O, beni dogru yola iletecektir.’ Ibrahim bunu, belki dönerler diye, ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı.” [Zuhruf, 26-27-28]

Namaz ve zekât ile ilgili delil ise sudur: Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Hâlbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve Hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmustu. Iste bu dosdogru dindir.” [Beyyine, 5]

Bu ayet, tevhid ve sirkten beri olmakla basladı; emredilen en büyük sey tevhiddir ve nehyedilen en büyük sey ise sirktir. Ve namaz kılmayı ve zekât vermeyi emretti ki bunlar dinin yüceleridir. Onlardan sonra gelen diger siarlar ise bunlara tabidirler.

Orucun farz oldugu ile ilgili delil sudur: Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındıgı gibi, size de farz kılındı.” [Bakara, 183] Bu ayetin ardından gelen bir diger ayette ise Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, dogrunun ve dogruyu egriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildigi aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.” [Bakara, 185]

Haccın farz oldugu ile ilgili delil sudur: Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Haccetmek, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” [Ali Imran, 97]

Imanın Sartları Altıdır: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, kıyamet gününe, kaderin hayrına ve serrine inanmak.  Bunun delili ise Ömer Bin Hattab’dan (ra) rivayet edilen hadistir.

Soru 6 – Resulün kimdir diye sana sorulursa?

Cevap: De ki; Nebimiz Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalib bin Hasim bin Abdi Menaf’tır. Allah, O’nu Kureys’ten seçti. Onlar da Ismail’in seçkin soyundandır. Allah, O’nu siyaha ve kırmızıya gönderdi. Onun üzerine kitabı ve hikmeti indirdi. O da insanları halis ibadete ve Allah’ın dısında ibadet ettikleri putlar, taslar, agaçlar, nebiler, salihler, melekler ve bunların dısında ibadet ettikleri diger seyleri terk etmeye davet etti. Ayrıca insanları sirki terk etmeye ve terk etmeleri için müsriklerle savasmaya ve ibadeti yalnızca Allah’a halis kılmaya davet etti.

Nitekim Allah’u Teâlâ söyle buyurmaktadır: “De ki: Süphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak kosmam.” [Cin, 20]

Ve yine Allah’u Teâlâ buyurdu: “De ki: Ben dinimi Allah’a has kılarak sadece O’na ibadet ediyorum.” [Zümer, 14]

Ve yine Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “De ki: ‘Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak kosmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na çagırıyorum ve dönüsüm de yalnız O’nadır.’ “

Ve yine Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “De ki: ‘Ey cahiller! Siz bana Allah’tan baskasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz?’ Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere söyle vahyedildi: ‘Eger Allah’a ortak kosarsan elbette amelin bosa çıkar ve elbette ziyana ugrayanlardan olursun.’ Hayır, yalnız Allah’a ibadet et ve sükredenlerden ol.” [Zümer, 64-65-66]

Insanı küfürden kurtaran imanın temellerinden birisi de; dirilme, hesap yerine gitme, ceza, hesap, cennet ve cehenneme iman etmektir.

Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndürecegiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracagız.” [Taha, 55]

Ve yine Allah’u Teâlâ söyle buyurdu: “Eger sasacaksan, asıl sasılacak olan onların, ‘Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmısız?’ demeleridir. Iste bunlar Rablerini inkâr edenlerdir. Iste onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve iste onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” [Rad, 5]

Bu ayet kıyamette tekrar dirilmeyi inkâr etmenin ebedi cehennemi gerektiren bir küfür olduguna delildir. Allah bizi küfürden ve küfür amellerinden korusun.

Bu ayetler, Allah Resulü‘nün de kendisiyle gönderilmis oldugu; ibadetin halisane bir sekilde sadece Allah için oldugunun, Allah’tan baskasına ibadetin nehyedilginin ve ibadetin sadece Allah’a yapılacagının beyanını içermektedir.

Bu, insanları ona çagırdıgı ve bunun için onlarla cihad ettigi dinidir.

Nitekim Allah’u Teâlâ söyle buyurmaktadır: “Fitne (sirk) ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savasın!” [Enfal, 39]

Allah’u Teâlâ onu 40 yasındayken nebi olarak gönderdi. 10 seneye yakın, insanları ihlasa ve Allah’ın dısında baskalarına ibadeti terk etmeye davet etti. Sonra Allah Teala O’nu göge yükseltti ve Allah ile arasında herhangi bir vasıta olmadan O’na 5 vakit namaz farz kılındı.

Sonra hicret etmekle emrolundu ve O da Medine’ye hicret etti. Cihad etmekle emrolundu ve O da insanlar Allah’ın dinine bölük bölük girene kadar 10 seneye yakın Allah yolunda cihad etti. 63 sene bittikten sonra –Allah’a hamdolsun- din tamamlandı ve Allah, Resulü’nü yanına almasıyla Resulü’ne gönderdigi vahiy tamamına erdi –Allah’ın Salat ve Selamı üzerine olsun–.

Resullerin ilki Nuh’tur (as). Sonuncusu ise Muhammed’dir. Nitekim Allah’u Teâlâ söyle buyurmaktadır: “Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi, sana da vahyettik.” [Nisa, 163]

Ve yine Allah’u Teâlâ söyle buyurmaktadır: “Muhammed, ancak bir Resuldür.” [Ali Imran, 144]

Ve yine Allah’u Teâlâ söyle buyurmaktadır: “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası degildir. Fakat o, Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her seyi hakkıyla bilendir.” [Ahzab, 40]

Resullerin en faziletlisi nebimiz Muhammed’dir (sav). Nebilerden sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’dir (ran).

Asırların en hayırlısı ise benim asrımdır (Allah Resulü’nün) sonra ondan sonra gelenler ve sonra da ondan sonra gelenlerdir.

Isa (as) gökten inecek ve Deccalı öldürecek.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. (Muhammed bin Abdulvehhab’ın sözü burada bitti.)

YPG'den Barzani'ye yeni hamle!
Erdoğan'dan da ABD'ye 'YPG' tepkisi!

Yorumlar (0)

Bu habere yorum yapılmamıştır. İlk yorumu siz yapın.

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmayacak

Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.